Cesso.dk's entreprenante opgavekatalog

 

Se kataloget nederst på denne side.

 

Cesso.dk's entreprenante opgavekatalog går på tværs af kommunegrænser i Region Midtjylland og handler om at fremme entreprenant opgaveløsning på ungdomsuddannelsesniveau. 

Denne tilgang til undervisning skaber viden, forståelse, lyst på læring og går på tværs af skolefaggrænser.

De enkelte entreprenante forløb tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger formuleret af det omgivne samfund: erhvervslivet, kultur- & turismeområdet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor. 

Problemstillingerne omformuleres til opgaveoplæg og samles til et katalog, der udgør en konkret og brugervenlig pakkeløsning for underviserne. Alt det administrative benarbejde er gjort og underviseren kan koncentrere sig om undervisningen.

Projektet Bæredygtig energi til livet er afsluttet med udgangen af skoleåret 2016-2017.

I det nye skoleår 2017-2018 tilbydes der et entreprenant forløb på ungdomsuddannelsesniveau i Region Midt; Entreprenant Opgavekatalog, hvor der fra den 14. august 2017 vil være mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne kan tilmelde sig hos Cesso i lighed med tidligere år.

Websiden her opdateres løbende med information om forløbet, ligesom der udsendes materiale direkte til områdets ungdomsuddannelser.

Nye og varige relationer

Det er en vigtig forudsætning for Cesso.dk, at det er muligt at mødes. 

Det nære netværkssamarbejde vil gøre fremtidige samarbejder mellem undervisere og virksomheder mulige. Samme opgave vil kunne genoptages, når underviseren får en ny klasse, og underviser og aktør kan sammen skabe nye forløbsmuligheder.

Aktørerne vil kunne drage nytte af børn og unges ressourcer og ideer og bruge deres tilbagemeldinger i forhold til produktoptimering, PR fokusering m.m.

Kunstnerisk udvikling

Cesso.dk's vision er at give kulturinstitutioner mulighed for at komme direkte ud til deres fremtidige kulturbrugere og samtidig nytænke institutionens rolle i forhold til det omgivne samfund.

Eleverne får indsigt i og erfaring med den kunstneriske verden samt fremmer bevidstheden om at være en del af et samfund, hvor medborgerskab er et vigtigt element.

Samfundsmæssig vækst

Når børn og unge stifter direkte bekendtskab med det lokale erhvervs- og kulturliv mv. får de en større viden og referenceramme i forhold til at overveje fremtidige jobmuligheder, praktikophold, lærepladser samt kulturmæssige muligheder lokalt. Eleverne vil følgelig opleve sig som en naturlig del af det omkringliggende samfund.

Innovativ tilgang til undervisning

Den nye skolereform fordrer, at det omgivne samfund inddrages i undervisningen og Cesso.dks entrepenante opgavekataloger er her en konkret pakkeløsning, som letter undervisernes arbejde med at skabe kontakt til de eksterne partnere.

Cesso.dks entreprenante opgavekataloger sikrer, at børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst idet opgaverne er formuleret, så eleverne vil skulle gøre brug af entreprenante opgaveløsningsmodeller og således få denne tilgang til opgaveløsning ind under huden. 

 

Projektkatalog

Klik på kataloget for at læse det på skærmen, eller download hele kataloget som pdf her.