Velkommen til Cesso.dk

Cesso.dk er et regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande Kommune, der sætter fokus på samarbejdet mellem skoler og omverdenen

Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive og gensidige profitable partnerskaber for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere.

Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem Cesso.dk's entreprenante opgavekataloger, som yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, naturlivet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor.

Cesso.dk er en projektorganisation under RemisenBrande Kultur- og Konferencecenter.

Cesso.dk's entreprenante opgavekataloger

Vores samarbejdspartnere udformer entreprenante opgaver til skoleområdet, som præsenteres i spændende projektkataloger i udvalgte kommuner i Region Midtjylland. 

Projektet Bæredygtig energi til livet er afsluttet med udgangen af skoleåret 2016-2017.

I det nye skoleår 2017-2018 tilbydes der et entreprenant forløb på ungdoms-uddannelsesniveau i Region Midt; Cesso’s Entreprenante Opgaveforløb, hvor uddannelsesinstitutionerne kan tilmelde sig hos Cesso.dk i lighed med tidligere år.

Entreprenant opgavekatalog 2017/2018